Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro občany

Seznam odpadů přijímaných do sběrného dvora.

Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Odpadní lepidla a těsnící materiály.

Motorové,převodové a mazací oleje.

Rozpouštědla a jejich směsi.

Papír,papírové a lepenkové obaly.

Plastové,dřevěné,kovové,směsné obaly.

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek.(barvy,lepidla,rozpouštědla a jiné)

Olejové filtry.

Brzdové kapaliny

Nemrznoucí kapaliny.

Olověné,Nikl-kadmiové baterie a akumulátory.

Železo a barevné kovy.

Kabely.

Sklo.

Oděvy a textilní materiály.

Kyseliny a zásady.

Fotochemikálie.

Pesticidy.

Zářivky a výbojky.

Lednice a mrazáky.

Nepoužitelná cytostatika a léčiva.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení.

Dřevo.

Plasty.

Směsný komunální a objemný odpad.

Další frakce jinak blíže neurčené.

Celý seznam k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora.

!!!! Sběrný dvůr nepřebírá-lepenku a eternit  !!!!

 

Předání nepovolených odpadů.

V případě dodatečného zjištění předání odpadu,který je svou povahou nebo složením vyloučen z možnosti shromažďování,bude odpad uložen mimo plochu určenou pro stávající odpady,řádně označen a zabezpečen a v co možná nejkratší době vrácen osobě,která odpad do SD dodala.V případě že není osoba známa,odmítá odpad převzít nebo ji nelze důvěryhodně určit je odpad předán na zabezpečenou skládku nebo do jiného vhodného zařízení na využití odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,v platném znění.Náklady s tím spojené budou na této osobě vymáhány !

Připomínáme občanům že starý papír a kartony od Vás na tel.žádost odvezeme v množství alespoň 10 kg a svázaném stavu!!

____________________________________________________________________

Dne 14.6.2011 proběhla na sběrném dvoře kontrola MěÚ Dvůr Králové n/L ,odboru ŽP-odpadové hospodářství a odboru ŽP-vodní hospodářství.

MěÚ Dvůr Králové n/L na základě podnětu jednoho z občanů Kocléřova,provedl kontrolu jakým způsobem jsou využívány pozemky a zda na nich probíhá nějaká stavební činost,případně kým a kdy byla povolena.O výsledku místního šetření Vás budeme průběžně informovat.Podle dosavadních zjištění nedochází ze strany obce k žádnému porušování zákona jak v oblasti výstavby,tak v oblasti nakládání s odpady.

______________________________________________________________________________________

Přidáno několik fotografií kontejnerů na sběr plastů za sběrného místa Huntířov křižovatka.Toto sběrné místo slouží některým spoluobčanům k odkládání komunálního odpadu,čímž znehodnocují práci nás všech.

Upozorňujeme že takové jednání je posuzováno jako zakládání černé skládky odpadu a bude podle zákona postihováno!

dsc01102.jpg

 

 

 

 

 

 

 

I takhle vypadá obsah některých kontejnerů na plasty.Huntířov-hasičská zbrojnice.

dsc00395.jpg

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Od prosince 2018 je sběrný dvůr sledován kamerovým systémem.Upozorňujeme občany že odkládání odpadů mimo provozní dobu sběrného dvora(např.před bránu)je posuzováno jako předání nepovoleného odpadu a zakládání černé skládky!